head

Zuhatzola basoa


Mota: basoa

Kokapena kartografian

Historikoa

URTEA ERA AZALPENA ITURRIA
1489 uaçola fasta FDM
1489 ua fasta FDM
1550 uraçola quando fueron a KL
1550 Cuacola visitar las partidas de Santa Cruz e KL
1550 ura quando fueron a KL
1553 ua cortar las maderas en KL
1553 uaçola cortar las maderas en KL
1554 uaçola montes d KL
1554 ua montes d KL
1555 Cuacola montes de KL
1556 Cuaçola limpiar los camjnos KL
1556 Cua limpiar los camjnos KL
1558 Cuacola monte de KL
1565 uaçola monte de KL
1565 ua monte de KL
1567 uaçola altos y montes de AL
1567 ua altos y montes de AL
1571 ua monte concegil d AL
1571 uaçola monte concegil d AL
1578 Suasola plantios dla partida de KL
1579 Cuaçola chantel de KL
1579 Cua chantel de KL
1580 uaçola rrobles en los montes de KL
1580 ua rrobles en los montes de KL
1581 uaçola partidas de AL
1581 ua partidas de AL
1585 ua carbon del monte de KL
1585 uaçola carbon del monte de KL
1586 ua monte con KL
1586 uaçola monte conçegil de KL
1587 ua carboneros q hazen carbon en AL
1587 uaçola carboneros q hazen carbon en AL
1588 uazola carbones en el termº de AL
1590 ua monte de KL
1590 uaçola monte de KL
1591 Cuacola trno de AL
1593 uaçola montes concegiles es asauer en AL
1593 ua montes concegiles es asauer en AL
1594 ua camino para AL
1594 uaçola camino para AL
1595 Cuazola termº y monte de AL
1596 uaçola partidas de LEG
1596 ua partidas de LEG
1598 uaçola monte concegil de fab
1598 ua monte concegil de fab
1599 uaçola bisita de los termino de AL
1599 ua bisita de los termino de AL
1601 Cua maderos cortados enel monte de AL
1601 Cuaçola maderos cortados enel monte de AL
1602 Zuazola montes de los de HIP
1604 uaçola monte de AL
1604 ua monte de AL
1605 ua rrobles en el trno de AL
1605 uaçola rrobles en el trno de AL
1606 Cuacola leina en el trno de GAE
1607 uasola termino de fab
1609 ua montes de KL
1609 uaçola montes de KL
1610 ua termino de KL
1610 uaçola termino de KL
1611 uaçola esquilmo de los montes de KL
1611 ua esquilmo de los montes de KL
1612 Cuaçola madera de los montes de SP
1612 Cua madera de los montes de SP
1613 uaçola termº de KL
1613 ua term KL
1614 Cuacola monte de AL
1617 Suasola leina que traxo de AM
1618 Cuacola tno y monte de KL
1619 ua monte de AL
1619 uaçola monte de AL
1620 uaçola termino de KL
1620 ua termino de KL
1621 ua termino de KL
1621 uaçola termino de KL
1622 Cua monte y termino de KL
1622 Cuaçola monte y termino de KL
1623 uacola monte de AL
1625 Cuacola maderos del monte de AL
1626 ua monte de AL
1626 uaçola monte de AL
1629 Suasola montes de KL
1631 Cuacola trayda de maderos desde KL
1633 ua va al dho monte de AL
1633 uaçola va al dho monte de AL
1634 ua monte de AM
1634 uaçola monte de AM
1638 uaçola maderamen en los terminos de AL
1638 ua maderamen en los terminos de AL
1639 uaçola maderos del monte de AL
1639 ua maderos del monte de AL
1640 ua maderos enel dho monte de AL
1640 uaçola maderos enel dho monte de AL
1641 Suasola monte de AL
1642 Suasola para plantar en sus terminos de KL
1644 Zuazola caminos asta el monte de KL
1645 Cua caxigos en el termino de KL
1645 Cuaçola caxigos en el termino de KL
1646 Surasola maderos de AM
1647 ua cruzes y pasos desde el termino de ... a Santa Cruz AL
1647 uaçola cruzes y pasos desde el termino de ... a Santa Cruz AL
1648 Zuazola plantios en el monte y termino de KL
1649 Zuazola monte de AL
1650 Cua madera en el monte de KL
1650 Cuaçola madera en el monte de KL
1652 urasola cortar en el monte de LEG
1652 Sugasola maderos de KS
1653 uaçola jaral pegantte al monte de KL
1653 ua jaral pegantte al monte de KL
1654 Cuacola madero del monte de SP
1655 ua termino de AL
1655 uaçola termino de AL
1656 Cuacola arboles enlos monttes de AL
1661 Zuga tierra necess AL
1661 Zugaçola tierra necessª enel termº de AL
1668 Zurasola de la parte de ER
1670 urasola caxigos en el terno de ER
1671 Zuazola termino de KL
1673 Zuazola planteos de KL
1675 Zuasola termino de KL
1677 ua esquilmo del monte de KL
1677 uaçola esquilmo del monte de KL
1684 Zuazola argomas del termino de KL
1690 Zuazola monte y termino de AL
1694 Zua montes de AL
1694 Zuaçola montes de AL
1696 Zuasola arboles en el monte de KL
1697 Zuasola caxigos en el termino de KL
1698 Zuazola esquilmo de los montes de ER
1699 Zuazola ynzendio de en los montes de KL
1702 Zuasola leyna delos terminos de KL
1707 Suazola plantteos en KL
1708 Zuazola texeria de KL
1710 Zua term AL
1710 Zuaçola termº AL
1717 Zuacola ynzendio de el monte de KL
1723 Zuazola montes de los terminos de HIP
1724 Zuazola cagios puestos enel termino de KL
1726 Zuazola carbon enel termº de ER
1728 Zuazola mojones en el termino de KL
1729 Zuazola montes de HIP
1731 Zuazola remato enel termino de KL
1737 Zuazola terminos llamados HIP
1739 Zuazola caruones de KL
1740 Zuazola carbon en el termino de KL
1741 Zuazola terminos de KL
1745 Zuazola terminos de KL
1746 Zuazola plantios en los terminos de KL
1748 Zuasola termino de KL
1749 Zuazola daños enlos montes de KL
1752 Zuazola planteos de ER
1756 Zuazola termino de KL
1766 Zuazola terminos de LEG
1767 Zuazola terminos de HIP
1775 Zuazola monttes en los tterminos de HIP
1777 Zuazola monte robledal en el de HIP
1780 Zuazola carbon en el montte de KL
1789 Zuazola plantios de robles en los montes de KL
1793 Zuazola cargas en el monte de AL
1796 Zuazola monte sitto en el ttermino de HIP
1802 Zuazola montes comunes con las denominaciones genericas de AL
1803 Zuazola termino de KL
1806 Zuazola camino a los montes de KOR
1810 Zuazola monte robledal en el termino de fab
1828 Zuazola monte del termino de HIP
1833 Zuazola termino de HIP
1845 Zuazola terreno argomal en el termino de ESK
1857 Zugazola o Zuazola terreno en el termino de HIP
1868 Zuazola terreno en el termino de DJE
1995 Zuatzola Santi Kurutz - BAO
2001 Zuatzola Pinudia ETD

Bazenekien?

Zuhatzola

 

Zure etxeari edo negozioari izena jarri behar diozu?

Izen zerrenda

 

oina iametza interaktiboa