head

Muruetatorre baserria (Txarakena)


Type: farmhouse

Location in cartography

Oral version

Oral version PLACE NOTES
txarakena Landako
lúkuena Landako
mióta Landako
miotena Landako Mapa: 062-62
miótena Landako
murueta atzekoa Landako
muruetatorre Landako Mapa: 062-62
muruetatórre basérridxè Landako
txarakan etxie Landako Mapa: 062-62
txarákan etxíe Landako
miótana Landako Aristokrazia
miótana Landako
miótena Landako
miótena Landako
miótena Landako
txarákena Landako
txárakenà Landako
miótenian Landako

Historic

YEAR ERA DESCRIPTION SOURCE
1852 Muruetatorre heredades de la caseria de HIP
1858 Murueta Torre heredades de las caserias de HIP
1863 Murueta torre pertenecidos de las caserias de RPI
1864 Murueta Torre heredad en el termino de RPD
1866 Murueta Torre (E) heredades de la Caseria de RPD
1889 Murueta Torre por las heredades de MOJ
1893 Muruetatorre heredad del termino de RPD
1914 Muruetatorre Lejarduy y Lubarriac de la caseria de RPD
1937 Muruetatorre   UOK
1944 Murueta-torre Nombre de la finca: caserio AMI
1974 Muruetatorre pertenecidos de las casas ... y Murueta-aurrecoa RPD
1980 Murueta Torre   CBPV
1985 Muruetatorre   DUP
1986 Murueta-torre Caserio DEIKER

Did you know?

Caserío Muruetaurrekoa

oina iametza interaktiboa